"Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života."

Mark Twain

Umožnenie návštev v Diakonickom centre reformovanej cirkvi – Chanava od 1. augusta 2022

  1. Pri vstupe do areálu zariadenia pre seniorov treba zazvoniť pri malej bráne.
  2. Každý, kto vstúpi do areálu zariadenia musí mať rúško na tvár, 
  3. Vyhradený čas návštev:
  • Streda - 13:30 - 16:00 hod.
  • Sobota – 13:30 – 16:00 hod.
  • Nedeľa   13:30 – 16:00 hod.
  1. Maximálna dĺžka návštevy: 1 hodina
  2. Maximálny počet návštevníkov na jedného klienta: 2 osoby
  3. Preferuje sa realizácia návštev vo vonkajších priestoroch zariadenia – ak je to možné vzhľadom na aktuálne počasie. V prípade nepriaznivého počasia sa návštevy uskutočnia v interiéri zariadenia v priestoroch vyhradených pre návštevy.
  4. Výnimku tvoria klienti pripútaní na lôžko – návšteva sa môže uskutočniť na izbe klienta pri dodržaní hygienických požiadaviek.

PROSÍME NÁVŠTEVNÍKOV, ABY SVOJU NÁVŠTEVU NAHLÁSILI DEŇ VOPRED TELEFONICKY NA TEL. Č.: 0911328100, INAK SA NÁVŠTEVA NEMÔŽE ZREALIZOVAŤ.

             Za pochopenie ďakujeme

                                                                                                  Bc. Marta Lőkösová - riaditeľka ZpS

 

Galéria

Zoznam galérií