"Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života."

Mark Twain

Oznamujeme všetkým príbuzným, návštevám a verejnosti, že od 13.06.2022 Chanava - Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n.o. ruší všetky opatrenia ohľadom obmedzenia návštev v zariadení pre seniorov.

Návštevné hodiny: Streda: 13:30-16:00

                               Sobota: 13:30-16:00

                               Nedeľa: 13:30-16:00

Veríme, že návrat do bežného režimu prispeje k lepšej komunikácii a spolupráci.

Bc. Marta Lőkösová - riaditeľka ZpS

 

Ochrana osobných údajov