"Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života."

Mark Twain

Umožnenie návštev v Diakonickom centre reformovanej cirkvi – Chanava od 1. augusta 2022

 1. Pri vstupe do areálu zariadenia pre seniorov treba zazvoniť pri malej bráne.
 2. Každý, kto vstúpi do areálu zariadenia musí mať rúško na tvár, musí mať so sebou antigénový test, nie starší ako 24 hodín.
 3. Zákaz návštevy osobám mladším ako 15 rokov.
 4. Vyhradený čas návštev:
 • Streda - 13:30 - 16:00 hod.
 • Piatok – 13:30 – 16:00 hod.
 • Nedeľa   13:30 – 16:00 hod.
 1. Maximálna dĺžka návštevy: 1 hodina
 2. Maximálny počet návštevníkov na jedného klienta: 2 osoby
 3. Preferuje sa realizácia návštev vo vonkajších priestoroch zariadenia – ak je to možné vzhľadom na aktuálne počasie. V prípade nepriaznivého počasia sa návštevy uskutočnia v interiéri zariadenia v priestoroch vyhradených pre návštevy.
 4. Výnimku tvoria klienti pripútaní na lôžko – návšteva sa môže uskutočniť na izbe klienta pri dodržaní prísnych hygienických požiadaviek.

PROSÍME NÁVŠTEVNÍKOV, ABY SVOJU NÁVŠTEVU NAHLÁSILI DEŇ VOPRED TELEFONICKY NA TEL. Č.: 0911328100, INAK SA NÁVŠTEVA NEMÔŽE ZREALIZOVAŤ.

             Za pochopenie ďakujeme

                                                                                                  Bc. Marta Lőkösová - riaditeľka ZpS

 

Vitajte na stránke Chanava - Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n. o.

    Chanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi je nezisková organizácia, ktorá bola zriadená zakladateľmi: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Chanava, Agrárius spol. s. r. o. Chanava, za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb.

    Zariadenie pre seniorov /ďalej len ZpS/ je inštitucionálnou formou zariadenia s celoročným pobytom, ktoré bolo odovzdané do užívania prvým klientom   v r. 1983 .

    Zariadenie sa majestátne rozpína v centre obce. Jeho rozsiahly areál  je lemovaný množstvom zelene a kvetinovým parkom, v ktorom sú rozmiestnené hodnotné drevorezby a sadrové makety pripomínajúce tradičný spôsob hospodárenia v minulosti.  

    Celková kapacita je 46 miest. Klientelu zariadenia tvoria seniori, ktorí  nezvládajú záťažové situácie  v domácom prostredí, závislí seniori, ktorí  majú obmedzenú  mobilitu, vyžadujú pravidelnú podporu a pomoc inej fyzickej osoby, úplne závislí seniori, ktorí  sú dlhodobo, resp. trvale pripútaní na lôžko, nezvládajú sebaobsluhu, vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť.